Likovna umetnost

Pri ITS-B likovni umetnosti smo fotografirali in snemali videoreportaže.